Darren, Darren, Darren

Darren, wat hebben ze toch misdaan?

Darren… Ze lijken zo wat de kneusjes te zijn van het bijenvolk als je wat maandbladen leest of als je voordrachtsprekers hoort. Het enige wat ze doen is die éne koningin bevruchten, en daarvoor zijn ze met veel te veel. En intussen doen ze niks goeds. Ze eten de honing op. En ze lopen in de weg.

Varroa houdt van Darren.

Ze verspreiden varroa naar andere kasten omdat darren vervliegen tussen de verschillende kasten en bijenstanden. Ze helpen om meer varroa’s te kweken omdat de darren na 24 dagen uitkomen in plaats van 21 dagen voor werksters, waardoor er veel meer varroamijten geboren worden in darrenbroed dan in werksterbroed. Vandaar dat in de gangbare imkerij wordt aangeraden om darrenbroed te snijden en zo ongeveer 50% minder mijten over te houden in de zomer.

Darren hebben een functie!

Polyandrie of veelmannerij

Koninginnen worden door verschillende darren bevrucht, die elk een race tegen andere darren hebben gewonnen. De darren die een koningin hebben kunnen bevruchten sterven ook meteen waardoor er nooit 2 identieke koninginnen in de natuur kunnen bestaan. De meeste wetenschappelijke teksten hebben het over 12 +/- 6,3 darren (bron hier), als zijn er ook andere die over 40 darren spreken (bron hier).

broedaflegger voor het maken van een koningin die bevrucht zal worden op de eigen bijenstand
broedaflegger voor het maken van een koningin die bevrucht zal worden op de eigen bijenstand

En hoe meer, hoe beter!

Hoe hoger het aantal darren waarmee de koningin gepaard heeft, hoe beter. En beter wil zeggen: hogere overlevingskans, minder ziekten (met name kalkbroed en Amerikaans Vuilbroed, meer resistentie tegen varroa, snellere groei, minder kans op inteelt… Het overzicht van alle voordelen hier. Belangrijk om weten is dat in een kolonie niet alle werkster die specifieke VSH eigenschap moeten bezitten! Als slechts een gedeelte van de werksters deze eigenschap van haar vader-dar erft, dan kan de kolonie hier al baat bij hebben.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn nieuwe koningin met veel goede darren paart?

Een heel belangrijke factor is het weer. Onder de 20° C vliegen de darren nauwelijk uit. De koningin komt dan onverricht ter zake terug naar huis gevlogen. Zorg er dus voor dat je koninginnen vanaf eind mei tot eind juli paren, dat zijn de warmste maanden. In augustus beginnen de werksters de darren al buiten te sluiten (dat heet de darrenslacht).

Natuurlijk zelf geen darrenbroed snijden als biotechnische varroabestrijdingsmiddel. De darren van onze eigen beste volken moeten juist de koninginnen bevruchten op onze eigen stand.

Darren maken het volk rustiger

Mijn ervaring leert me dat als je veel darren hebt in je bijenvolken, dat je dan niet minder honing oogst, wat wel eens beweerd wordt. En ik ben niet de enige die vaststelt dat bovendien de bijenkolonies rustiger zijn als ze zelf zoveel darren kunnen maken als ze willen. Dat is tussen de 10% en de 20%.  Op zich logisch omdat het bijenvolk zich door het groot aantal darren gerust voelt in zijn procreatie. In de literatuur wordt er ook soms geschreven dat een groot aantal darren zorgt voor minder zwermen. Bij mij staat de teller op 1 kast op 10 die zwermt.

En dat de darren helemaal niets doen, dat is ook niet waar. Darren produceren warmte en manen de werksters aan tot het halen van nectar.