Mijn Stappen

Waswafel met de kleine of kleinere celmaat - in dit geval 5,05 mm - meten per 10 cellen

Imkeren met kleine cellen 4,9mm

Waarom overwegen om over te stappen op de kleine celmaat? Het is Dee Lusby die op haar website www.resistantbees.com al jaren haar positieve ervaringen deelt met het imkeren met kleine bijen, die geboren zijn uit een kleinere celmaat. Lusby ervaarde

Zwermen vangen met zwermlokkasten en zwermvallen

In deze documentaire video gemaakt door het Vlaams Bijeninstituut wordt uitgelegd hoe je zwermen kan vangen door middel van zwermlokkasten en lokkorven. Zowel het type zwerm lokkast dat kan opgehangen worden, komt aan bod, alsook de typische lokkorv die neervalt, met de zwerm bijen, op een klaargezetten Warré kast. Deze methode is ontwikkeld en verfijnd door Geert Steelant.

carnica vs mellifera Carnica vs Zwarte bij Wat is het beste bijenras?

Wat is het beste bijenras?

De Apis Mellifera Flandria De lokaal aangepaste bij, dat is het beste bijenras, althans voor deze regio. De term zag ik voor het eerst op de webstek van de overkoepelende bijenteeltvereniging AVI-Bijen. Geen ras dus. Maar als ik toch zou

honingbij op kamerlinde sparmannia africana

Een bijensterfte van 20%? Ideaal !!!

Meestal begint of eindigt een spreker zo een voordracht bij een imkervereniging die veelal deze titel heeft: ‘Imkeren zonder bijensterfte, mijn bedrijfsmethode‘. De spreker is meestal een ervaren imker, met vele jaartjes slingeren op de teller. En heel verleidelijk om