Wat in het 2de jaar?

Stap 1: nieuwe ramen toevoegen

Wanneer de boswilg bloeit…

Zo rond eind maart, wanneer de boswilg volop bloeit, hang je enkele ramen bij. Het is zeker mogelijk om meteen 10 extra ramen bij te hangen. Je voorziet best nog steeds een halve waswafel bovenin het raam om te voorkomen dat de bijen dwars beginnen bouwen. Verder voorzie je ook een afsluitblok die de ruimte volledig afsluit.

Het volk zal door de inkomende nectar van het voorjaar razendsnel ontwikkelen en de bijen zullen de waswafels snel beginnen opbouwen zodat een deel kan gebruikt worden om extra broed aan te zetten en natuurlijk om honing op te slaan als wintervoorraad.

horizontale simplex kast in tweede jaar
horizontale simplex kast in het tweede jaar; +/- 10 ramen met waswafels en 1 afsluitblok (19)

Stap 2: Honingoogst in de herfst

Honing oogst in de herfst? Ben je zeker?

Yep… in de herfst. Of je mag het ook nazomer noemen.

Even toelichten: de traditionele imker zal in België zijn laatste zomeroogst binnenhalen op 21 juli om daarna onmiddellijk met een varroabehandeling te beginnen om zogezegd gezonde winterbijen te telen. Meestal zeggen in dezelfde adem dat je best meteen een flinke dosis wintervoer geeft (suikerwater dus) vermits eind juli, begin augustus weinig nectar te vinden valt, zeker als zo van die hittegolven passeren.

Maar als je geen varroabehandelingen meer uitvoert in de zomer, dan is er helemaal geen haast bij het oogsten van de honing. Wat is dan het voordeel van te wachten met de zomeroogst? Wanneer je de honing oogst van horizontale bijenkast eind augustus, september of zelfs oktober, dan heb je het voordeel dat de bijen al teruggetrokken zijn op de plaats waar ze zullen overwinteren. Dit wil zeggen dat je op een frisse ochtend zonder enig probleem de wintervoorraden met honing kan oogsten aan de zijkanten van het broednest.

Ik zorg ervoor dat er ongeveer 20 kg aan honing in het volk aanwezig blijft. De rest neem ik weg van het volk. Dit is meer dan voldoende om een groot volk door de winter te helpen. Het is bij mij nog niet voorgevallen dat een volk tussen oktober en maart meer dan 7 kg wintervoer verbruikt heeft.

Geen suiker in de honing

In het eerste jaar verkies ik om de bijen geen suiker te geven, maar honing. Dat komt nu goed uit. Door het feit dat je geen moerrooster gebruikt kan je niet bepalen waar de bijen de suiker en waar de bijen de honing moeten stockeren.  Ik gebruik daarom alleen honing als wintervoer. Zo ben ik zeker dat alles wat geoogst is, wel degelijk honing is en geen suikerwater van het jaar ervoor.

raam met honing

raam horizontale bijenkast
raam horizontale bijenkast
de sluitblok van een horizontale bijenkast moet goed aansluiten
de sluitblok van een horizontale bijenkast moet goed aansluiten
horizontale simplex kast- honingoogst
raam 1, 2, 15, 16, 17 en 18 worden geslingerd.

En dan inwinteren…

Op de foto hierboven is de honing geoogst van de eerste 2 ramen en de laatste 4 ramen. In het eerste jaar zijn deze ramen nog niet altijd tot beneden uitgebouwd en is de gemiddelde oogst kleiner dan in de jaren erna, waarbij de bijen geen ramen moeten opbouwen. Na het oogsten van de honing worden alle ramen, zonder ze van positie te veranderen gewoon naar links tegen de kant geschoven. Het broednest verschuift dus mee naar de kant, wat ongeveer de situatie was in het voorjaar. Het vlieggat wordt verkleind, al moet ik zeggen dat het vlieggat eigenlijk heel het jaar door niet groter is dan 8cm². Het spreekt voor zich dat de honingoogst volledig afhangt van dracht en grootte van het volk. In het ene jaar zit héél de kast al vol in juni en het andere jaar is de oogst maar een kilootje of 15.

Optioneel Stap 3: varroabehandeling via broedaflegger

broedafname

Eenmalig openen van de horizontale bijenkast om te kijken of de koningin aan de leg is

broedafname

broedramen verplaatsen naar andere kant van schutblok voor broedaflegger
broedramen verplaatsen naar andere kant van schutblok voor broedaflegger

Zwerm of Broedaflegger

Het is mogelijk om met deze kast een bio-technische varroabehandeling uit te voeren. Al het broed, zonder de koningin wordt in dezelfde kast aan de andere kant van het schutblok gehangen. Er wordt ook een tweede vliegopening geopend. We maken als het ware in dezelfde kast een broedaflegger, met alle voordelen van de broedloze periode in de 2 bijenvolken. Uiteindelijk zal er, ofwel in het najaar, ofwel in het voorjaar beslist moeten worden wat er met de aflegger gebeurt: Ofwel kunnen de 2 volken samengevoegd worden, ofwel kan de aflegger overgehangen worden in een andere horizontale kast of dubbele simplex kast.;

Heeft het volk gezwermd? Tja, dan komt het er meestal op neer dat er minder honingoogst is. Een jonge koningin bereidt het volk voor op de winter.

De bijenkast maar 2 keer geopend! Kan dit beter?

In het voorjaar de extra ramen erin (1) en in de herfst de oogst (2) of de broedaflegger (2). Maar het kan nog beter. Georges De Layens, die als uitvinder van deze kast -of althans een voorloper ervan- wordt beschouwd, plaatste de uitgeslingerde ramen meteen terug in het volk, alle ramen aan 1 kant naast de bijentros. De ramen verbleven heel de winter leeg in de bijenkast zelf, waardoor deze niet moesten bewaard worden. Zo was het niet nodig om in het voorjaar ramen bij te plaatsen, want die zaten van vorige winter al in de kast.